Ressugna 18-åringar kan få ett gratis Interrailkort!

Åk kostnadsfritt till Lissabon via Köpenhamn, Berlin och Paris. Möjligheten att tågluffa gratis i sommar erbjuds nu till tusentals ungdomar i Europa.

Klockan 12:00 den 29:e november öppnade anmälan till Discover EU där minst 15 000 Interrailpass delas ut till ungdomar i 28 av EU:s medlemsländer. Europaparlamentet vill ge ungdomar möjlighet att upptäcka Europa och dess mångfald innan de kliver ut i vuxenvärlden.

Ansökan går att hitta på informationssajten Europeiska ungdomsportalen som riktar sig till unga som har intresse i att studera, jobba eller att integrera med andra inom EU.

Hur man går tillväga?
För att få chansen till ett interrailpass så måste man ha fyllt 18 år senast 31 december i år, inte vara över 19 år samt medborgare i ett EU-land. Resan måste också planeras till minst ett och högst fyra länder, utanför sitt hemland. Svara rätt på fem frågor som rör Europarådet för kulturarv 2018 och få chansen att bli utvald för en tågluff som du kan påbörja tidigast 15 april 2019 och pågå till som senast 31 oktober 2019.

Interrailpassen fördelas ut per land enligt en kvot som är baserad på invånarantal i respektive EU-land. Sveriges ungdomar får dela på 293 stycken.

Ansök

Ta chansen och ansök om din chans att få ett gratis Interrail-pass!

Frågor och svar

Vem kan delta?
Alla ungdomar som fyllt 18 år senast 31 december kan ansöka. Detta betyder att ungdomar födda mellan 1 januari 2000 och 31 december 2000 är berättigade att ansöka. Ansökan måste skickas in via Europeiska ungdomsportalen mellan 29 november 2018 och 11 december 2018.

Varför är initiativet endast tillgängligt för ungdomar i 18-årsåldern?
Europaparlamentet har kommit överens om att fokusera på ungdomar som fyller 18, eftersom denna ålder är en övergång till vuxenlivet.

Hur många dagar får man resa?
Resan får vara ett minimum på 1 dag och får inte överskrida 30 dagar. Resande får besöka 1 till 4 länder (endast länder medlem i EU). Tågluffen måste starta mellan 15 april 2019 och pågå till senast 31 oktober 2019.

Kommer unga människor resa med tåg?
Deltagare kommer, i grundregel, att resa med tåg. Utsikten från europeiska tåg ger en ständigt föränderlig och underhållande mängd städer och landskap som kan främja en bättre förståelse för Europa. För att säkerställa största möjliga tillgång kommer projektet dock att erbjuda alternativa transportsätt, som bussar eller färjor. Resor med flyg kommer endast beaktas i undantagsfall, för de unga som bor i de nio yttersta områdena (dvs. Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint Martin, Madeira, Azorerna och Kanarieöarna). Länder och regioner som inte är tillgängliga med vissa transportmedel (järnvägsnät, färjor och bussar). Endast en rundresa kan vara med flyg. Därefter måste ungdomarna resa med järnväg eller andra alternativa transportmedel (förutom privata bilar och befraktade bussar).

Kan en deltagare resa ensam eller i grupp?
Projektet förutsätter att deltagarna kan resa antingen individuellt eller i en grupp på högst 5 personer. När det gäller en grupp ska en gruppledare utses å gruppens vägnar. Gruppledaren fyller i ansökningsblanketten. Personen kommer att få en kod vi inlämning av ansökan, vilken personen då ska kommunicera med gruppmedlemmarna för att tillåta registrering. Baserat på koden från gruppledaren kan de återstående gruppmedlemmarna registrera sig online och fylla i sina personuppgifter.

Kommer samtliga gruppmedlemmar bli utvalda?
Ja, en gruppansökan kommer att granskas som en enstaka ansökan.

Hur blir man utvald?
Urvalet av sökande sker via ett registreringsverktyg online som finns tillgängligt på den europeiska ungdomsportalen. Sökande måste svara på 5 frågor och en separat fråga, som gör det möjligt för Europeiska kommissionen att rangordna de sökande om det finns för många ansökningar i motsats till den tillgängliga budgeten. Ansökningar kan lämnas in under ansökningsomgången i juni 2018. Ungdomar med speciella behov (t.ex. nedsatt rörlighet, synskadningar etc.) har rätt att erhålla ytterligare stöd. Omkring 15 000 ungdomar kommer att väljas under ansökningsomgången juni 2018.

Kommer det att finnas en kvot per land?
Urvalet kommer att utföras per land i enlighet med antalet resebyråer som tilldelas varje land. Denna fördelning baseras på andelen av varje lands befolkning jämfört med EU: s totala befolkning. Om det finns färre sökande till vissa länder än de tilldelade resebiljetterna, kommer de återstående biljetterna att fördelas mellan de länder där det finns fler deltagare än den avsedda kvoten. Kvoten per land publiceras som bilaga I enligt regler och regler.

Kommer det att finnas en andra ansökningsomgång år 2018?
Europeiska kommissionen undersöker möjligheten att organisera en andra ansökningsomgång hösten 2018.

Skulle de valda deltagarna boka resebiljetterna själva?
Nej. Utvalda deltagare ska inte boka sina resebiljetter själva, eftersom biljetter som köpts separat inte återbetalas. Resebiljetter till de utvalda deltagarna kommer endast att bokas, köpas och levereras av den externa entreprenören som utses av Europeiska kommissionen.

Vad är resebiljetterna värda?
Grundregeln är att varje deltagare kommer att ha rätt till en resebiljett (i genomsnitt) 255 euro. Resor kommer endast att vara i 2: a klass. Detta belopp kan dock vara högre i de undantagsfall som anges nedan:

För deltagare som reser från de yttersta randområdena (dvs. Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint Martin, Madeira, Azorerna och Kanarieöarna) till fastlandet. När deltagarna landar på kontinenten gäller grundregeln. För deltagare utanför de ovan nämnda yttersta randområdena som har rätt att resa med flyg till fastlandet.Väl på kontinenten gäller grundregeln. För deltagare med nedsatt rörlighet och / eller speciella behov. Kostnaderna ska bedömas från fall till fall enligt deras behov. Kostnader för specialhjälp (medföljande person, hund för synskadade deltagare etc.) kan täckas.

Kan en släkting eller vän äldre än 18 resa med deltagaren?
Ja, så länge de bokar och betalar för resekostnaderna själva.

Är interrailkortet överförbart till en annan person?
Nej. Varje kort är personligt och kan under inga omständigheter överföras till en annan person. Namnet på resebiljetten kan inte ändras.

Vad händer om deltagarna måste avbryta sin resa eller behöver ändra den?
Eventuella eventuella avboknings- eller ändringsavgifter måste täckas av deltagarna. Det finns ingen extra budget som planeras att täcka utgifter av detta slag, oavsett orsaken.

Är några av följande kostnader inkluderade: reseförsäkring, boende, uppehälle eller andra utgifter i samband med resan?
Nej. Initiativet omfattar inte någon reseförsäkring. Försäkringen täcker deltagarens ansvar. Dessutom ska boende, uppehälle, reseuppskott som betalas under resan eller andra utgifter som är kopplade till resan omfattas av deltagarna.

Deltagarna ska förvärva lämplig hälso- och reseförsäkring för hela resans varaktighet. Grundläggande sjukförsäkring täcks vanligtvis av deltagarens nationella sjukförsäkring under sin vistelse i ett annat EU-land genom det europeiska försäkringskortet. Emellertid kan täckningen av det europeiska sjukförsäkringskortet eller den privata sjukförsäkringen inte omfatta alla möjliga fall, särskilt om det krävs repatriering eller särskild medicinsk intervention. I så fall är en gratis privat försäkring tillrådlig.

Kommer Europeiska kommissionen hjälpa deltagare att boka boende?
Nej. Bokningsboende är ensam ansvar för deltagaren.

Kommer Europeiska kommissionen att föredra specifika transportoperatörer?
Nej. Entreprenören som bokar resan kan välja vilket transportmedel som helst, och alla operatörer eller linjer (privatbilar och charterbussar är som regel uteslutna).

Hur kan deltagarna förbereda sin resa?
Europeiska kommissionen kommer att ge ett informationspaket till de utvalda deltagarna med användbara tips för resande. Deltagarna måste ha sitt giltiga resedokument / biljett under resan. Allt som rör ett sådant dokument (giltighet mm) är deltagarens ansvar.

Resande rekommenderas starkt att ha ett giltigt pass eller ID-kort när de reser i Europeiska unionen. Allt som rör ett sådant dokument (giltighet mm) är deltagarens ansvar.

Vad förväntas av de valda deltagarna?
Europeiska kommissionen skulle vilja höra tillbaka från de unga resenärerna och uppmuntra dem att dela sina erfarenheter och äventyr. Därför blir deltagarna också utvalda ambassadörer av initiativet. De kommer att bli inbjudna att rapportera om sina reseupplevelser, till exempel genom sociala medier, som Instagram, Facebook och Twitter, eller genom att presentera en presentation i skolan eller i deras lokala samhälle. En Facebook-grupp kommer att inrättas och deltagare kommer att välkomnas att ansluta sig till det.

Kommer unga av brittisk nationalitet kunna delta, i samband med Brexit?
18-åringar med brittisk nationalitet kan faktiskt delta i detta initiativ så länge som Storbritannien är en EU-medlemsstat med alla sina rättigheter och skyldigheter. Valda deltagare kan även välja Storbritannien som en av deras resmål.

Var kan jag hitta mer information om tävlingsreglerna?
Reglerna för tävligen publiceras på Europas ungdomsportal, och det är referensdokumentet som reglerar reglerna.

Jag har ingen e-postadress. Kan jag ansöka om DiscoverEU?
Om du vill resa med en grupp vänner måste endast en medlem i gruppen, gruppledaren, ha en e-postadress. Du kan ansöka som gruppmedlem! Om du vill resa ensam måste du tyvärr ha en e-postadress. Det finns många gratis e-postleverantörer du kan använda!

 

Regler

Beskrivning
Discover EU är ett initiativ från EU baserat på ett förslag från Europaparlamentet som syftar till att erbjuda ungdomar i åldern 18 år en reseerfarenhet som gör att de kan dra nytta av den fria rörligheten i E, upptäcka mångfalden av europeiska regioner, njuta av sin kulturella rikedom, ansluta sig till människor från hela kontinenten och upptäcka sig själv i slutändan.

Enligt detta initiativ kommer Europeiska kommissionen att i slutet av juni 2018 välja cirka 15 000 entusiastiska ungdomar i åldern 18 år och ge dem gratis biljetter till resor över hela EU under sommaren 2018.

Deltagarna kommer i regel att resa med järnväg. Landskapet från europeiska tåg ger en ständigt föränderlig, en mängd städer och landskap som kan främja upptäckt och bättre förståelse för Europa, dess medborgare och kulturer.

För att säkerställa en bred tillgång på hela kontinenten kommer Discover EU att erbjuda, när det inte går att resa med järnväg, alternativa transportmedel som bussar eller färjor. I undantagsfall, och när inga andra transportmedel är tillgängliga, är resa med flyg tillåten. Detta kommer att se till att ungdomar som bor i avlägsna områden eller på öar också har möjlighet att delta i detta initiativ.

2. Stödberättigade sökande
Stödberättigade sökande är ungdomar som uppfyller följande kriterier:

Är 18 år den 1 december 2018, dvs. de unga som är födda mellan den 1 januari 2000 (ingår) och den 31 december 2000 (ingår)
– ha medborgarskap i en av de 28 medlemsstaterna i Europeiska unionen
– fyll i rätt ID eller passnummer på onlineformuläret
– planerar att starta sin resa i en av EU: s 28 medlemsstater
-planerar att starta sin resa mellan 15 april 2019 och 31 oktober 2019 inklusive
– planerar att resa mellan 1 dag och upp till 30 dagar
– planerar att resa till minst 1 och upp till 4 utländska land destinationer inom Europeiska unionen
– är motiverade att bli DiscoverEU-ambassadörer, vilket innebär att de borde rapportera om sina reseupplevelser genom sociala medier och andra verktyg på nätet eller genom att ge en presentation i skolan eller lokalsamhället.
Alla sökande som inte uppfyller behörighetskriterierna kommer inte att kunna slutföra ansökan och kommer inte att beaktas i beslutet om tilldelning.

3. Ansökningsförfarande
Ansökning till DiscoverEU-initiativet är öppen från 29 november 2018 12:00 (CEST) till 11 december 2018 12:00 (CEST) genom en särskild ansökningsblankett på Europeiska ungdomsportalen. Det går inte att lämna in några ansökningar efter tidsfristen:

Sökandena måste först tillhandahålla en giltig e-postadress. När det är klart kommer de att få ett automatiskt e-postmeddelande från Europeiska ungdomsportalen för att verifiera om e-postadressen finns. Denna kontroll är nödvändig med tanke på att kommunikationen med de sökande kommer att ske via e-post.
Efter valideringen av deras e-postadress kan ungdomar fylla i ansökningsblanketten. Först måste de lämna sina personuppgifter (dvs. förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, kön, födelsedatum, ID-nummer, nationalitet etc.). Sedan måste de ge mer information om den resa de planerar att göra (dvs. när de planerar att starta resan, deras föredragna land att besöka, hur många länder de vill besöka och hur många gånger de reste de senaste 12 månaderna). Informationen på resan är inte bindande och de utvalda har möjlighet att ändra det vid bokningstillfället.
Ungdomar med nedsatt rörlighet och / eller speciella behov kommer att ha möjlighet att ange deras behov.

Ungdomar som inte uppfyller behörighetskriterierna får inte fortsätta med nästa steg i ansökningsförfarandet.

När de har fyllt i personuppgifter och önskad reseinformation, måste alla sökande delta och slutföra en frågesport. De kommer att behöva svara på 5 frågor kopplade till Europas årliga kulturarv 2018, EU-initiativ som riktar sig till ungdomar och Europaparlamentets val. Slutligen måste de svara på en dotterfråga om det intresse som detta initiativ skulle skapa bland ungdomar. De korrekta svaren på quiz och dotterfrågan kommer att göra det möjligt för Europeiska kommissionen att rangordna sökandena om det finns för många ansökningar i motsats till den tillgängliga budgeten.
Alla sökande får en bekräftelse via Europeiska ungdomsportalen när de har lämnat in sin ansökan. Detta bekräftelsemeddelande meddelar dem att deras ansökan har registrerats och informerar dem om tidtabellen för meddelandet av tilldelningsbeslutet.
Observera att alla endast kan ansöka en gång. Den första ansökan som registrerats i Europeiska ungdomsportalen kommer att vara den enda som ska beaktas för val och alla andra ansökningar från samma sökande (enskilt eller i grupp) blockeras. En kontroll kommer att göras baserat på de personuppgifter som tillhandahålls.
När deltagarna väljs ut, kommer en extern entreprenör som anställs av Europeiska kommissionen att ansvara för att ordna resebiljetterna. Den externa entreprenören kommer att begära en kopia av ID eller pass och dubbelkontrollera om informationen om ålder och nationalitet som står skrivet på ID eller pass motsvarar informationen som lämnats i onlineformuläret. Om informationen inte matchar och om sökanden har gjort en falsk deklaration kommer sökanden att bli utesluten från tävlingen.

Ungdomar kan antingen ansöka som enskild eller som en grupp på högst 5 personer.

Vid gruppansökan måste en gruppledare utses å gruppens vägnar. Gruppledaren fyller i ansökningsformuläret och svarar på frågesporten och dotterfrågan. Personen kommer att få en kod i bekräftelsemeddelandet vid inlämning av ansökan. Personen ska sedan meddela gruppens medlemmar denna kod för att tillåta registrering. Baserat på koden från gruppledaren måste de återstående gruppmedlemmarna registrera sig online och fylla i sina personuppgifter.

En gruppansökan kommer att bedömas som en enda ansökan. Observera att endast de gruppmedlemmar som har fyllt i ansökningsblanketten med koden från gruppledaren kommer att beaktas för valet. Gruppmedlemmarna får inte registrera sig individuellt. Gruppledaren kommer också att vara den enda kontaktpunkten med Europeiska kommissionen och den externa entreprenören som utsetts för att ordna bokningen av resekorten.

Grupper kan bestå av personer från olika nationaliteter som bor på olika ställen men utgångspunkten för resans avresa ska vara densamma för samtliga medlemmar i gruppen.

Flera registreringar i form av grupper är också förbjudna, den första ansökan som en grupp kommer att övervägas. Dessutom kommer, som nämnts ovan, individer som ansöker i olika sammansatta grupper också att uteslutas. Ingen får anges mer än en gång. Den första ansökan som registrerats i Europas ungdomsportal är den som ska betraktas för urval. Uppgifterna kommer automatiskt att kontrolleras vid inlämningsstadiet och när listan över utvalda deltagare lämnas till entreprenören.

Varje individ och varje gruppledare kommer att få en kod när de har lämnat in ansökningsblanketten. Denna kod kommer också att användas för att publicera listan över utvalda deltagare och reservlistan på den europeiska ungdomsportalen.

4. Urvalsprocessen och tilldelningskriterierna
Det finns en kvot med resebiljetter för varje EU-medlemsstat. Utdelningen av resekort baseras på andelen av EU: s medlemsstaters befolkning jämfört med EU: s totala befolkning. Antalet biljetter tillgängliga per EU-medlemsstat för en uppskattad tilldelning av 15 000 biljetter anges i bilaga 1.

Urvalet kommer att utföras utifrån den nationalitet som den sökande anger i registreringsformuläret. Om det finns mindre sökande än de fasta kvoterna för vissa länder kommer de återstående biljetterna att fördelas mellan de länder där det finns fler sökande än de fasta kvoterna.

Gruppledarens nationalitet bestämmer vilken nationalitet som ska beaktas för kvotberäkningen. Om en grupp kommer sist i listan över utvalda deltagare per nationalitet och kvoten för den nationaliteten redan uppnåtts kommer hela gruppen ändå att väljas.

De sökande måste först klara av behörighetskriterierna enligt punkt 3. Observera att detta automatiskt kommer att bedömas under ansökan och de uppgifter som lämnas kommer att dubbelkontrolleras av den externa entreprenören som utses av Europeiska kommissionen för att tillhandahålla deltagare med resebiljetterna.

Om alla behörighetskriterier är uppfyllda kommer de sökande då att uppfylla tilldelningskriterierna, vilka är svaren på de fem frågesfrågorna och dotterfrågan. För grupper är det bara gruppledaren som kommer att fylla i 5 frågor och dotterfrågan.

Deltagarna kommer först att rankas enligt de korrekta svaren på frågorna, och därefter enligt svaret på dotterfrågan.

Efter avslutad ansökningsperiod kommer resultaten att extraheras från Europeiska ungdomsportalen och skickas till utvärderingskommitténs ledamöter för slutlig bedömning.

Om det finns ansökningar (enskilda eller grupper) med lika rankning och antalet ansökningar är högre än kvoten som förutses för den berörda nationaliteten, kommer Europeiska kommissionen att tillämpa principen ”först till kvarn”. Detta innebär att de exaequo-sökande som först genomförde frågeställningen och dotterfrågan under ansökningsperioden kommer att väljas först.

5. Utvärderingskommitté
En utvärderingskommitté bestående av tjänstemän från Europeiska kommissionen kommer att träffas. De kommer att titta på urvalet på grundval av tilldelningskriterierna ovan. De kommer att bedöma och bestämma den slutliga rankningen av de utvalda deltagarna som kommer att tilldelas resebiljetterna efter frågans resultat och dotterfrågan samt kvoten per nationalitet. De kommer att bedöma och besluta om reservlistan över de icke-valda, lägre rankade deltagarna.

På grundval av utvärderingen av utvärderingskommittén kommer ansvarig utanordnare i Europeiska kommissionen att ta beslutet om tilldelning. I tilldelningsbeslutet meddelar utanordnaren i Europeiska kommissionen totalbeloppet av resebiljetter som tilldelas, den totala budgeten som kommer att tilldelas resebiljetterna, listan över de utvalda deltagarna till vilka resebiljetterna kommer att tilldelas, och listan över sökande som kommer att läggas på reservlistan och som kan vara till nytta om det fortfarande finns tillgångar eller när de valda deltagarna avböjer resebiljetten.

6. Meddelande om resultat
Alla sökande kommer att få en anmälan från Europeiska ungdomsportalen via e-post om:
Huruvida de har valts för att resa (”utvalda deltagare”)
De har inte valts och har lagts på en reservlista

När de valda deltagarna har blivit anmälda kommer listan över de som valts för resande att skickas till den externa entreprenören som utses av Europeiska kommissionen, som ska ta hand om resebokningarna. Ytterligare kommunikation kommer då att upprättas mellan denna externa entreprenör och de utvalda deltagarna. Mer information finns under punkt 8.

Listan över koderna för de valda deltagarna och reservlistan kommer att publiceras på Europas ungdomsportal. För att följa skyddet av personuppgifter enligt förordning (EG) nr 45/2001 kommer endast de koder som sökandena fick när de skickade in ansökan till Europeiska ungdomsportalen att meddelas på webbplatsen. På grundval av dessa koder kan sökandena på Europeiska ungdomsportalen kontrollera om de är valda eller inte.

7. Reservlista
Alla icke-valda sökande kommer att placeras på en reservlista i fallande ordning efter deras rankning (dvs svar på frågesporten och dotterfrågan). Om värdet av de biljetter som tilldelats de utvalda deltagarna är lägre än det maximala värdet som avses i detta initiativ, får Europeiska kommissionen tilldela biljetter till sökande på reservlistan upp till fullständig användning av tillgängliga medel. För detta ändamål kommer resebokningar och budgetkonsumtion att ses över varje månad.

Innehållet i reservlistan ger ingen rättighet gentemot Europeiska kommissionen och garanterar inte att deltagarna kommer att väljas för att resa senare i detta initiativ.

8. Bokning av biljetter och datum för resor
Resor kan omfatta resor från 1 till 4 främmande destinationer i EU. En returresa från och till avgångslandet kommer att ingå i biljetten. Ungdomar kan resa mellan 1 dag och upp till 30 dagar. Reseperioden bör börja mellan 15 april 2019 och 31 oktober 2019.

Resebiljetter till de utvalda deltagarna kommer endast att bokas, köpas och levereras av den externa entreprenören som utses av Europeiska kommissionen. Utvalda deltagare bör under inga omständigheter boka sina biljetter själva eller via någon annan resebyrå, eftersom biljetter som köpts separat inte ersätts.

Den externa entreprenören som utses av Europeiska kommissionen kommer att kontakta de utvalda deltagarna och ge dem tillgång till ett bokningsformulär online som de måste fylla i för att få sina resebiljetter.

Som en allmän regel har de valda deltagarna valet mellan de två följande resealternativen:

 

Flexibelt resealternativ: Det här alternativet är lämpligt för dem som vill resa fritt utan fördefinierade datum och tider inom en period på högst 30 dagar och på ett visst antal resedagar för att nå upp till 4 utländska destinationer. De utvalda deltagarna kan resa på dagar i följd, eller sprida dem under reseperioden. De får resa på tåg som drivs av europeiska nationella järnvägsbolag samt ett utvalt antal färje- och kollektivtrafikföretag. Observera att vissa tåg kräver reservering. I dessa fall måste deltagarna göra tågreservationerna under sin reseperiod. Inga tillägg för tågreservationer eller andra kostnader som uppstått under resan kommer att omfattas av Europeiska kommissionen.
Fördefinierat resealternativ: en fördefinierad reseplan med fasta resedagar och -tider och fördefinierade destinationer. Resan ska ske under en period på upp till 30 dagar. Perfekt för dem som vet exakt var de ska resa till och på vilka datum. Avbokningar och ändringar av resplanerna stöds inte. Inga tillägg eller andra kostnader som uppstår under resan kommer att omfattas av Europeiska kommissionen.
Ett undantag avseende kravet på reseperiod kan tillämpas för ungdomar som bor i länder som har särskilda juridiska hinder (t ex obligatorisk militärtjänst). De skulle kunna resa inom 6 månader efter det att detta specifika rättsliga hinder upphört att bedömas från fall till fall av Europeiska kommissionen.

10. Transportmedel
De valda deltagarna kommer som en grundläggande regel att resa med järnväg. Färjor och bussar är också tillåtna som alternativ för att säkerställa en bred tillgång över hela kontinenten. Resan kommer att vara i 2: a klass.

Endast i speciella fall kan alternativet att resa med flyg tillåten. Detta gäller för de unga som bor i:

I de nio yttersta randområdena (dvs. Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint Martin, Madeira, Azorerna och Kanarieöarna)
I länder / regioner som inte är tillgängliga med tidigare transportmedel (järnvägsnät, färja och bussar)
När unga människor måste resa mer än 18 timmar via land eller sjötransport innan de passerar gränsen till avgångslandet.
Endast deras inkommande och utgående resa kan vara ett flyg, efteråt måste de resa med järnväg och de omfattas av grundregeln.

Ungdomar från de yttersta randområdena kan välja vilken destination som motsvarar de uppsatta kraven (utom andra yttersta randområden), men ingen deltagare kan resa till någon av de yttersta randområdena under detta initiativ.

Utvalda deltagare som är bosatta i Cypern eller Malta, eller som vill resa dit, kan resa med flyg. Som nämns i bilaga I tillämpas en kvot för dem som reser från Cypern och Malta. Samma kvot kommer att tillämpas för de utvalda deltagarna som vill resa till Cypern och Malta, och flygbiljetterna bokas utifrån en ”först till kvarn” -bas under bokningsfasen.

Viktigt är att detta initiativ endast omfattar offentliga transportmedel. Hyrbilar, charterbussar och andra privata fordon är som en grundläggande regel som inte omfattas.

11. Maximalt värde på biljetterna
De valda deltagarna får endast resebiljetter till den valda destinationen. Boende, uppehälle, försäkring, resetillskott eller andra utgifter i samband med resan ska omfattas av de utvalda deltagarna själva.

Grundregeln är att varje utvald deltagare har rätt till en resebiljett som är värd (i genomsnitt) 255 euro. Resor kommer endast att vara i 2: a klass. Detta belopp kan dock vara högre i de specifika fall som anges nedan:

För deltagare som reser från de yttersta randområdena (dvs. Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint Martin, Madeira, Azorerna och Kanarieöarna) till fastlandet. När deltagare landar på kontinenten gäller grundregeln.
För deltagare utanför de yttersta randområdena som måste resa med flyg till fastlandet. Väl på kontinenten gäller grundregeln.
För deltagare med nedsatt rörlighet och / eller speciella behov. Kostnaderna ska bedömas från fall till fall enligt deras behov. Kostnader för specialhjälp (medföljande person, hund för synskadade deltagare etc.) kan täckas.

12. Återkallande och avbokning av resan för den valda deltagaren

Varje interrailkort är personligt och kan under inga omständigheter överföras till någon annan person. Namnet på resebiljetten kan inte ändras.

Om en utvald deltagare avvisar av vilken anledning som helst innan den externa entreprenören som utses av Europeiska kommissionen har bokat resebilden, kommer personens plats att ges till någon annan från reservlistan i fallande ordning för valet.

Om en gruppmedlem (gruppledare eller gruppmedlem) nekar att resa innan Europeiska kommissionens entreprenör har bokat resebiljett, kommer detta beslut inte att äventyra hela koncernen. De återstående gruppmedlemmarna kan fortfarande resa som förutses. Den person som drog sig ur kan emellertid inte ersättas. Europeiska kommissionen kommer att ge denna oanvända resebiljett till någon annan från reservlistan i fallande ordning av urvalet.

Om det är gruppledaren som avböjer, bör gruppen utse en ny gruppledare som kommer att vara den nya enda kontaktpunkten för den externa entreprenören som utses av Europeiska kommissionen.

När bokningarna är färdiga måste eventuella avboknings- eller modifieringsavgifter komma från deltagarnas rätt.

13. Rapportering på resan

Europeiska kommissionen skulle vilja höra tillbaka från de unga resenärerna och uppmuntra dem att dela sina erfarenheter och äventyr. Det är därför som deltagarna kommer att bli DiscoverEU-ambassadörer när de väl väljs. De är inbjudna att rapportera om sina reseupplevelser, till exempel genom sociala medier som Instagram, Facebook och Twitter eller genom att presentera en presentation på sin skola eller i deras lokala samhälle. En Facebook-grupp kommer att inrättas och deltagare kommer att välkomnas att ansluta sig till det. Unga resenärer kommer också att behöva rapportera tillbaka i en undersökning som har skickats ut av Europeiska kommissionens entreprenör efter sin reseperiod.

En fototävling kommer att organiseras för de valda deltagarna med valet av 5 vinnare. Mer detaljerad information om denna tävling kommer att publiceras senare på Europeiska ungdomsportals webbplats när de valda deltagarna väljs ut.

14. Ansvarsavskrivning

Europeiska kommissionen kommer endast att tillhandahålla interrailkort som förklaras ovan. Därför ska boende, uppehälle, försäkringar, resetillägg eller andra utgifter i samband med resan omfattas av deltagarna. Försäkringstäckningen lämnas inte av Europeiska kommissionen och deltagare är ensam ansvarig.

Europeiska kommissionen och dess entreprenör ska inte hållas ansvarig för skada som orsakats eller upprätthålls av någon av deltagarna i tävlingen, inklusive eventuella skador som orsakats av tredje part till följd av eller under genomförandet av verksamheten i samband med denna tävling.

Europeiska kommissionen och dess entreprenör ska inte hållas ansvarig för all materiell, icke-materiell eller fysisk skada som är orsakad av deltagarna eller som åtföljer dem under resan till eller under deras vistelse på deras destination.

Med reservation för begränsningar relaterade till budget, tid och biljetttillgänglighet. Därför kan det komma att ändras, och den externa entreprenören som utses av Europeiska kommissionen kan inte garantera att den önskade resan kan realiseras.

De utvalda deltagarna rekommenderas att skaffa lämplig hälso- och reseförsäkring under hela resan. Grundläggande sjukförsäkring täcks vanligtvis av deltagarens nationella sjukförsäkring under sin vistelse i ett annat EU-land genom det europeiska försäkringskortet. Emellertid kan täckningen av det europeiska sjukförsäkringskortet eller den privata sjukförsäkringen inte omfatta alla möjliga fall, särskilt om det krävs repatriering eller särskild medicinsk intervention. I sådana fall är en kompletterande privat försäkring tillrådlig.

Europeiska kommissionen förbehåller sig rätten att ändra reglerna i punkterna 10 och 11 vid exceptionella omständigheter

15. Tillämplig lag
Denna tävling regleras av tillämplig unionslagstiftning om nödvändigt, enligt Belgiens lag. Tribunalen eller, i överklagande, Europeiska unionens domstol, har ensam behörighet att höra varje tvist mellan unionen och någon deltagare angående tolkningen, tillämpningen eller giltigheten av reglerna i denna tävling.

16. Dataskydd
De begärda uppgifterna kommer endast att användas för att välja deltagarna och göra det möjligt för resebyrån att boka resebiljetterna.

Eventuella personuppgifter kommer att behandlas av Europeiska kommissionen enligt förordning (EG) nr 45/2001 och enligt ”anmälan av bearbetningsoperationerna” till Europeiska kommissionens uppgiftsskyddsombud (offentligt tillgänglig i DPO-registret ). Sådan data kommer att behandlas av Europeiska kommissionens uppgiftsinspektör i syfte att tävla, genomföra och följa upp eller skydda EU: s ekonomiska intressen.

Sekretessutlåtandet för DiscoverEU-initiativet förklarar sökandena hur initiativet använder personuppgifter och hur sekretessen för dessa uppgifter skyddas. Sekretessförklaringen för DiscoverEU-initiativet finns på följande länk: https://europa.eu/youth/privacy_en

Sökandena har rätt att när som helst få tillgång till Europeiska datatillsynsmannen.